Opas koronatukien hyödyntämiseen

Tervetuloa Seuraava Askel -oppaan pariin.

Tämä opas kertoo yrittäjän tukimuodoista, jotka auttavat selviytymään koronan tuomista liiketoimintahaasteista. Tähän oppaaseen on koottu yleinen kehittämisen polku vaiheittain sekä saatavilla olevat rahoitus- ja tuki-muodot, joita yritys pystyy hakemaan kansallisesti tai EU-tasolta.

Tämä opas on tarkoitettu erityisesti yritysneuvojille ja yritysten kehittämisen kanssa työskenteleville henkilöille.

YLEINEN YRITYKSEN KEHITTÄMISEN POLKU
1. ASKEL

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien

raha-asioiden järjestelyt

2. ASKEL

Suunnitelma uuden
kassavirran saamiseksi

3. ASKEL

Kehittäminen

kansallisella ja/tai EU-tuella

4. ASKEL

Suuremmat kehittämishankkeet

EU-tuella

Tähän Seuraava Askel -oppaaseen on koottu neljän askeleen yrityksen
kehittämisen polku, jonka tarkoituksena on auttaa yritystä selviytymään
koronan tuomista haasteista liiketoiminnassa.

 

 Suosittelemme etenemään askel kerrallaan ja yritys voi itse arvioida
miltä askeleelta on tässä hetkessä hyvä lähteä liikkeelle. 

1. ASKEL

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien

raha-asioiden järjestelyt

Ensimmäisessä vaiheessa vedetään syvään henkeä ja tarkastellaan mikä on tilanne tässä hetkessä. Kartoitetaan yrityksen menot ja tulot ja sovelletaan toimintaa siten, että kokonaisuus saadaan optimoitua ja kulurakenne järkeväksi.

seuraava-askel_icon-2.png
3. ASKEL

Liiketoiminnan kehittäminen

kansallisella ja EU-tuella

Kolmannessa vaiheessa suoritetaan konkreettisia kehittämisen ja talouden elvyttämisen toimenpiteitä. Hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä rahoitus- ja tuki-instrumentteja toiminnan uudelleensuuntaamisessa ja konkreettisten kehittämisen  toimenpiteiden toteuttamisessa. 

seuraava-askel_icon-1.png
2. ASKEL

Suunnitelma uuden
kassavirran saamiseksi

Toisessa vaiheessa laaditaan suunnitelma siitä miten tuotetaan uutta ja korvaavaa liikevaihtoa. Hyödynnetään asiantuntijuutta sinä miten päästään kriisitilanteesta uuteen talousellisesti elinkelpoiseen toimintamalliin.

seuraava-askel_icon-3.png
seuraava-askel_icon-4.png
4. ASKEL

Suuremmat kehittämishankkeet

EU-tuella

Pidemmän tähtäimen EU-rahoitteiset kehittämishankkeet

EU:n unioni tarjoaa monenlaisia rahoitus- ja tukimuotoja yksittäisille yrityksille sekä yritysryhmille toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä toiminnan skaalaamiseen. 

CASE-ESIMERKIT
gustav (1).jpg

EU:n Cosme -lainatakuun hyödyntäminen mahdollisti Gustav-konditorian laajentumisen ulkomaille.

finnsiirto.jpg

Cosme EGF -pääomasijoitusinstrumentti mahdollisti nopean kasvun Finnsiirto Oy:lle.

Erilaiset tukimuodot

KANSALLISET TUET

Kokoelman kansallisista rahoitus- ja tukimuodoista löydät täältä. Listalta löydät tietoa muun muassa Business Finlandin ja ELY-keskuksen rahoituksista.

EU:N LAINA- JA PÄÄOMATUET

Kokoelman EU:n laina- ja pääomarahoituksista Koronasta selviytymiseen löydät täältä. 

Logoja.jpg