Tukimuodot

Olemme keränneet kokoelman kansallisia ja EU-tason rahoitusmuotoja

koronasta selviytymisen ja yritystoiminnan kehittämisen tueksi.

 

Tukea on saatavilla muun muassa asiantuntijapalveluihin,

tutkimukseen ja kehittämiseen sekä kasvuun ja kassavirran varmistamiseen. Lisäksi pk-yritykset voivat hyödyntää EU-rahoitusta pitkä tähtäimen kehityshankkeissaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Hankerahoitusta kanavoidaan projekteille sekä kansallisesti että EU-tasolta.

EU:N LAINA- JA PÄÄOMATUET

Euroopan Unionin kautta on saatavilla tukea PK-yrityksille sekä kansallisesti hallinnoitujen että suoraan EU-tasolta haettavien tuki-instrumenttien kautta.

 

Vuosille 2021 - 2023 tukia kanavoidaan osittain jo edeltävän ohjelmakauden aikana avattujen ohjelmien kautta, mutta vuoden 2021 aikana selkeytyy myös uuden InvestEU ohjelman kautta aukeavat rahoitusinstrumentit sekä uuden ohjelmakauden muut tukirahoitukset.


 

Euroopa Investointirahaton kautta tarjottavat lainatakaukset sekä pääoma- ja riskirahoitus kanavoidaan yrityksille erikseen valittujen välittäjäorganisaatioiden kautta.

 

Lainatakauksia välittävät Suomessa kotimaiset pankit ja vakuutusyhtiöt sekä Finnvera osana omaa rahoitustuotetarjontaansa. Lainatakauksien osalta löytyy vaihtoehtoja alkaen 10000 euron minimitakauksista ja 25000 euron mikrolainoista aina laajojen teollisten investointien rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseen.

Hiljattain Suomen hallitus, yhdessä Euroopan Komission ja EIP-ryhmän kanssa päätti vahvistaa sitoutumistaan suomalaisiin pk-yrityksiin laajentamalla niiden saataville tarjottavaa velkarahoitusta 350 miljoonalla eurolla.

 

Pääoma- ja riskirahoitusta tarjoavat sekä kotimaiset että ulkomaiset sijoitusyhtiöt ja –rahastot, jotka tekevät sijoituspäätöksiä omien strategioidensa mukaisesti.

 

Näillä sivuilla kerrotaan tarkemmin eri rahoitusvaihtoehdoista ja niiden järjestelyihin liittyvistä välittäjäorganisaatioista.

 

Moniin EU:n rahoitusehtoihin on tullut koronahelpotuksia

 

Helpotuksia ja muutoksia yritysten rahoitusehtoihin johtuen Covid-19 tilanteesta:

 

Yleisiä lainatakauksien hakemiseen liittyviä asioita:


 

Tulevaisuudessa InvestEU kokoaa yhteen kaikki yrityksille tarjottavat laina- ja pääomarahoitusvaihtoehdot. Lisätietoja InvestEU - kokonaisuudesta löytyy mm. tästä päivittyvästä linkistä: https://europa.eu/investeu/home_fi

Tukia voi käyttää käyttöpääoman turvaamisen lisäksi muun

muassa kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteisiin, investointeihin ja

yrityksen perustamiseen.

Löydät saatavilla olevat mahdollisuudet alta.

 

Lue usein kysytyistä kysymyksistä lisää tietoa
ja vinkkejä rahoituksen hakemiseen liittyen.

TUTKIMUS, KEHITYS JA INNOVAATIOT

COSME Loan Guarantee Facility, LGF

Rahoituksen tyyppi: Lainatakaus.

Kenelle: PK-yrityksille.

Mihin toimenpiteisiin: Yritysten kasvu-, tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteisiin sekä digitalisaatioon. Myös käyttöpääoman turvaamiseen. 

Rahoituksen kokoluokka: Yksittäinen takaus 10 000 – 120 000 euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.): 

Takaus 80% lainamäärästä, vähintään 3 vuotta toimineille kotimaisille Suomessa perustetuille ja toimiville yrityksille (myös toiminimille), mutta ei osuuskunnille eikä yhdistyksille. Suomen Asiakastiedon mukainen Rating Alfa oltava vähintään luokassa B ja henkilöomistus yli 50%.  Tarkat ehdot Finnveran sivuilta:

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pk-takaus

Covid-19 lisäykset: Parannetut ehdot takausten välittäjille, laajemmat mahdollisuudet myöntää takuita maksuvalmiutta turvaaviin ja käyttöpääomalainoihin, korkeampi takausosuus ja lainan kokonaismäärä. Rahoitusinstrumentin kokonaismäärärahaa. Ohjelma on käytössä 1.3.2022 saakka.

Mistä: Suomessa takauksia myöntää Finnvera Oyj. Takaus on käytössä Finnveran “pk-takaus” tuotteessa ja yritys hakee lainan rahoituslaitoksilta.

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

Maatalousyritys:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-cosme-dairy-farm-denmark.htm

Elintarviketeollisuus:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi_cosme_gustav_estonia.htm

Tekstiiliteollisuus:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi_cosme_laurema_lithuania.h

InnovFIN SME Guarantee Facility, SMEG

Rahoituksen tyyppi: Lainatakaus.

 

Kenelle: Tutkimuspainotteiset ja innovatiiviset PK- ja pienet midcap-yritykset.

 

Mihin toimenpiteisiin: T&K ja innovaatioiden markkinoille saattaminen.

 

Rahoituksen kokoluokka: Lainan kokonaismäärä 25 000 – 7 500 000 euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen määrä, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.): 50 – 80 % takaus. 

Covid-19 lisäykset:

Parannetut ehdot takausten välittäjille, mahdollisuus myöntää takuita käyttöpääomalainoihin. Lisätty mahdollisuudet digitalisaation rahoittamiseen sekä rahoituksen myöntämiseen myös isoille midcap-yrityksille. Rahoitusinstrumentin kokonaismäärärahaa korotettu.

Mistä:

Suomessa rahoitusta myöntää mm. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Local Tapiola Corporate Lending IGP Ltd, Nordea Pankki Oyj ja OP Yrityspankki Oyj.

Lisätietoja:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/  

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/call/innovfin-sme-guarantee-frequently-asked-questions.pdf

https://www.op.fi/yritykset/rahoitus/investoinnit/riskinjakotakaus/sme-innovfin

 

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista: https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

Ohjelmistoalan yritys:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-innovfin-timma-finland.htm

 

COSME Equity Facility for Growth, EFG

Rahoituksen tyyppi: Pääomasijoitus

Kenelle: Siemen- sekä kasvuvaiheen Pk-yrityksille. 

Mihin toimenpiteisiin: Yritysten kasvu-, tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteisiin.

Rahoituksen ehdot: Rahoituksen välittäjät valitsevat sijoituskohteet omien sisäisten ehtojensa perusteella, noudattaen EIF:n asettamia kriteerejä.

Covid-19 lisäykset: Yksittäisiin sijoituksiin liittyviä ehtoja helpotettu, rahoituksen välittäjän tekemän kokonaissijoitus ja EIR:n osuus voivat olla prosentuaalisesti suurempia kuin aiemmin.

Mistä: Folmer Equity Fund II.

Lisätietoja: https://www.folmer.fi/sijoitustoiminta/

 

EFSI RCR (Risk Capital Resources)

Rahoituksen tyyppi: Pääoma- ja hybridirahoitus rahasto- ja sijoitusyhtiöiden kautta.

Kenelle:

PK- ja midcap-yritykset, jotka toimivat IT-alalla, hyvinvointi-, etenkin lääketeollisuuden alalla, bio- ja sairaalateologian aloilla sekä maatalouskemikaalisektorilla. 

Mihin toimenpiteisiin:

Yrityksen kasvuun ja alkuvaiheen markkinointitoimenpiteisiin. Teknologisten ja teollisten innovaatioiden kehittämiseen.

Mistä: Folmer Equity Fund II

Lisätietoja: https://www.folmer.fi/sijoitustoiminta/

InnovFIN Thematic Investment Platforms

Rahoituksen tyyppi: Laina- ja pääomarahoitus.

Kenelle: Erityisesti bio- ja kiertotalouden projekteja kehittäville yrityksille ja organisaatioille.

Mistä: Rahoituksen välittäjien haku käynnissä

INVESTOINNIT 

The SME Initiative

Rahoituksen tyyppi: Osittainen lainatakuu, riskinjakotakaus.

Kenelle: PK-yrityksille (alle 250 työntekijää).

Mihin toimenpiteisiin: investointien, käyttöpääoman ja yrityskauppojen rahoittamiseen.

Rahoituksen kokoluokka: Kokonaislainamäärä < 10 miljoonaa euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.):
takausosuus 50%. Investoinnin takaisinmaksuaika 2 – 12 vuotta. De minimis - sääntely. Ohjelma käytössä 31.12.2023 saakka.

 

Mistä:
Suomessa lainatakuita myöntää mm. Aktia Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, OP Yrityspankki Oyj, POP Pankkikeskus Osk, Säästöpankki. 

 

Lisätietoja:

https://www.eib.org/en/press/all/2020-298-european-initiative-to-expand-support-of-finnish

https://www.op.fi/yritykset/rahoitus/investoinnit/riskinjakotakaus/sme-initiative

 

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

Teollinen yritys:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/sme-initiative-romania-pop-industry.htm

 

SMEW  EP Sub-window 1

Rahoituksen tyyppi: Pääomasijoitus

Kenelle: Pk-yritykset, pienet mid-cap-yritykset sekä sosiaaliset yritykset. Alku- ja kasvuvaiheen yritykset.

 

Mihin toimenpiteisiin: Erityisesti sosiaalisesti ja ympäristöllisesti merkittäviin investointeihin, sekä “life science” ja “blue economy” projektien kehittämiseen.

Rahoituksen ehdot: Rahoituksen välittäjät valitsevat sijoituskohteet omien sisäisten ehtojensa perusteella, noudattaen EIF:n asettamia kriteerejä.

Mistä: Epiqus Kotouttaminen Ky, Sentica Buyout.

DIGITALISAATIO

COSME Loan Guarantee Facility, LGF

Rahoituksen tyyppi: Lainatakaus.

Kenelle: PK-yrityksille.

Mihin toimenpiteisiin:

Yritysten kasvu-, tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteisiin sekä digitalisaatioon. Myös käyttöpääoman turvaamiseen. 

Rahoituksen kokoluokka:

Yksittäinen takaus 10 000 – 120 000 euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.): 

Takaus 80% lainamäärästä, vähintään 3 vuotta toimineille kotimaisille Suomessa perustetuille ja toimiville yrityksille (myös toiminimille), mutta ei osuuskunnille eikä yhdistyksille. Suomen Asiakastiedon mukainen Rating Alfa oltava vähintään luokassa B ja henkilöomistus yli 50%.  Tarkat ehdot Finnveran sivuilta:

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pk-takaus

Covid-19 lisäykset: Parannetut ehdot takausten välittäjille, laajemmat mahdollisuudet myöntää takuita maksuvalmiutta turvaaviin ja käyttöpääomalainoihin, korkeampi takausosuus ja lainan kokonaismäärä. Rahoitusinstrumentin kokonaismäärärahaa. Ohjelma on käytössä 1.3.2022 saakka.

Mistä: Suomessa takauksia myöntää Finnvera Oyj. Takaus on käytössä Finnveran “pk-takaus” tuotteessa ja yritys hakee lainan rahoituslaitoksilta.

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

Maatalousyritys:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-cosme-dairy-farm-denmark.htm

Elintarviketeollisuus:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi_cosme_gustav_estonia.htm

Tekstiiliteollisuus:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi_cosme_laurema_lithuania.h

 
YRITYKSEN PERUSTAMINEN

EaSI Guarantee Instrument

Rahoituksen tyyppi: Lainatakaus.

Kenelle: Mikroyrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sekä yhteiskunnallisille yrityksille. Yrityksessä voi olla enintään 9 työntekijää ja sen liikevaihto tai taseen loppusumma saa olla enintään 2 miljoonaa euroa.

Mihin toimenpiteisiin:

Mikroyritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten yritysten toiminnan kehittämiseen.

Rahoituksen kokoluokka:

Mikrotakauslainan enimmäismäärä on 25 000 euroa ja yhteiskunnallisille yrityksille tarjottavana lainan enimmäismäärä 500 000 euroa. 

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika):

Takausosuus maksimissaan 80 % ja mikrolainan takaisinmaksuaika maksimissaan kuusi vuotta, yhteiskunnallisille yrityksille 10 vuotta.

Covid-19 lisäykset:

Lainan enimmäismäärä korotettu mikrolainoissa 50 000 euroon ja yhteiskunnallisille yrityksille myönnettävissä lainoissa 1 miljoonaan euroon. Takausosuuden nosto 90%, lainan takaisinmaksuaikoja pidennetty yhdellä vuodella.  

Mistä:

Suomessa takausten välittäjän toimii Oma Säästöpankki Oyj.

Lisätietoja:

https://www.omasp.fi/fi/easi-takaus-eir

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

 

Case: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/easi-biofor-spain.htm

 
KÄYTTÖPÄÄOMAN TURVAAMINEN


Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF)

Rahoituksen tyyppi: Laina- ja vastatakaukset.

Kenelle: Kulttuuri ja luovien alojen pk-yritykset sekä pienet julkiset yritykset.

Mihin toimenpiteisiin:

Käyttöpääoman turvaamiseen, suoriin ja epäsuoriin investointeihin sekä yrityskauppoihin. 

Rahoituksen kokoluokka: < 2 Miljoonaa euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.):

Takauksen määrä normaalisti 70% . 

Covid-19 lisäykset:

Voimassa oloaika pidennetty 31.3.2021 saakka, takausmäärä nostettu 90%:iin. Rahoituksen välittäjien riskiä pienennetty. Rahoitustapahtuman minimiaika lyhennetty 6 kuukauteen, jatkuvan luoton kestoaika pidennetty 9 vuoteen, siltarahoituksen ehtoja selkeytetty. 

Mistä:

aatavilla Suomessa IFCIC:n ja Finora Capitalin vastatakuiden kautta.

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

Case: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/ccs-reform-furniture-denmark.htm

Pan-European Guarantee Fund, EGF

Rahoituksen tyyppi: Pääoma- ja velkarahoitusinstrumentit.

Kenelle: PK- ja midcap-yrityksille.

Mihin toimenpiteisiin: Yritysten lyhyen aikavälin likviditeetin varmistamiseen.

Covid-19 lisäykset: Erityinen rahoitusinstrumentti covid-19 vaikutusten hallintaan.

Mistä ja koska: Rahoituksen välittäjien haku käynnissä.

Lisätietoja: https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm

The SME Initiative

Rahoituksen tyyppi: Osittainen lainatakaus, riskinjakotakaus.

Kenelle: PK-yrityksille (alle 250 työntekijää).

Mihin toimenpiteisiin: investointien, käyttöpääoman ja yrityskauppojen rahoittamiseen.

Rahoituksen kokoluokka: Kokonaislainamäärä < 10 miljoonaa euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.):
takausosuus 50%. Investoinnin takaisinmaksuaika 2 – 12 vuotta. De minimis - sääntely. Ohjelma käytössä 31.12.2023 saakka.

 

Mistä:
Suomessa lainatakuita myöntää mm. Aktia Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, OP Yrityspankki Oyj, POP Pankkikeskus Osk, Säästöpankki. 

 

Lisätietoja:

https://www.eib.org/en/press/all/2020-298-european-initiative-to-expand-support-of-finnish-smes?lang=fi

https://www.op.fi/yritykset/rahoitus/investoinnit/riskinjakotakaus/sme-initiative

 

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/

Teollinen yritys:

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/sme-initiative-romania-pop-industry.htm

KASVUN RAHOITTAMINEN, PÄÄOMASIJOITUKSET

InnovFIN Equity

Rahoituksen tyyppi: Pääomasijoitus

Kenelle: Aikaisen siemenrahoitusvaiheen innovatiiviset teknologiayritykset. Tekoälyn hyödyntämistä sekä “blockchain” ja avaruusteknologioita kehittävät yritykset. PK- ja pienet midcap- sekä sosiaaliset yritykset.

 

Rahoituksen ehdot: Rahoituksen välittäjät valitsevat sijoituskohteet omien sisäisten ehtojensa perusteella, noudattaen EIF:n asettamia kriteerejä.

Covid-19 lisäykset: Pääomasijoituksen välittäjien ehtoja on helpotettu siten että InnovFIN pääoman osuus välittäjän tekemästä kokonaissijoituksesta voi olla alle 7,5 ja yli 50%. Tarjolle tulossa myös erityinen RE-FIT covid-19 vaikutusten hallintaan perustettu pääomarahoitusinstrumentti . 

 

Mistä: Suomessa rahoitusta hallinnoi Voima Ventures Fund II LP.

 

Lisätietoja: https://voimaventures.com/

 

ESCALAR

Rahoituksen tyyppi: Pääomasijoitus joka toteutetaan kasvurahastojen kautta.

Kenelle: Kasvuyrityksille. PK- ja midcap yrityksille, sosiaalisille yrityksille ja insitituutioille. 

 

Mihin toimenpiteisiin: Kasvun rahoitukseen. 

 

Mistä: Rahoitusta välittävien rahastojen valinta käynnissä.

ENERGIAHANKKEET

InnovFIN Energy Demo

Rahoituksen tyyppi: Lainat, lainatakuut ja pääomarahoitus.

Kenelle: Euroopan Unionin alueelle rekisteröidyille projektiorganisaatioille.

Mihin toimenpiteisiin: innovatiiviset energiajärjestelmien muutoshankkeet, mukaan lukien muun muassa uusiutuvan energian tekniikat, älykkäät energiajärjestelmät, energian varastointi, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi tai hiilen talteenotto ja käyttö. 

Rahoituksen kokoluokka: Tyypillisesti 7,5 – 75 Miljoonaa euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.):

Mistä: Rahoitusta haetaan suoraan Euroopan Investointipankilta (EIP).

Lisätietoja: https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/energy-demo-projects.htm

YRITYSKAUPAT

The SME Initiative

Rahoituksen tyyppi: Osittainen lainatakaus, riskinjakotakaus.

Kenelle: PK-yrityksille (alle 250 työntekijää).

Mihin toimenpiteisiin: investointien, käyttöpääoman ja yrityskauppojen rahoittamiseen.

Rahoituksen kokoluokka: Kokonaislainamäärä < 10 miljoonaa euroa.

Rahoituksen perusehdot (takauksen koko, laina-aika, muun takauksen ehdot jne.):
takausosuus 50%. Investoinnin takaisinmaksuaika 2 – 12 vuotta. De minimis - sääntely. Ohjelma käytössä 21.12.2023 saakka.

 

Mistä:
Suomessa lainatakuita myöntää mm. Aktia Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, OP Yrityspankki Oyj, POP Pankkikeskus Osk, Säästöpankki. 

 

Lisätietoja:

https://www.eib.org/en/press/all/2020-298-european-initiative-to-expand-support-of-finnish-smes?lang=fi

https://www.op.fi/yritykset/rahoitus/investoinnit/riskinjakotakaus/sme-initiative

 

Esimerkkejä toteutuneista rahoitusjärjestelyistä:

Linkkilista:

https://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/case_studies/index?country=&initiative=sme-initiative&product=

Teollinen yritys: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/sme-initiative-romania-pop-industry.htm