Tukimuodot

Olemme keränneet kokoelman kansallisia ja EU-tason rahoitusmuotoja

koronasta selviytymisen ja yritystoiminnan kehittämisen tueksi.

 

Tukea on saatavilla muun muassa asiantuntijapalveluihin,

tutkimukseen ja kehittämiseen sekä kasvuun ja kassavirran varmistamiseen. Lisäksi pk-yritykset voivat hyödyntää EU-rahoitusta pitkä tähtäimen kehityshankkeissaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Hankerahoitusta kanavoidaan projekteille sekä kansallisesti että EU-tasolta.

EU-TUET

Pääsääntöisesti Euroopan komission koronahelpotukset on kohdennettu olemassa olevien tukijärjestelmien kautta kasvattamalla takausprosentteja, lisäämällä lainarahoitusta, laajentamalla rahoituksen käyttökohteita ja helpottamalla takaisinmaksuaikatauluja.

Tukia voi käyttää käyttöpääoman turvaamisen lisäksi muun muassa kehittämis-,
tutkimus- ja innovaatiotoimenpiteisiin, investointeihin ja yrityksen perustamiseen.


Osassa instrumenteista on otettu käyttöön korona-erityisehtoja, joiden tehtävä on helpottaa instrumenttien käyttöä. Lainatakuuinstrumenttien hakemusten käsittelyprosessia on yksinkertaistettu ja prosentiaalista osuutta korotettu.

Löydät saatavilla olevat mahdollisuudet alta.

Lue usein kysytyistä kysymyksistä lisää tietoa ja vinkkejä

rahoituksen hakemiseen liittyen.