Kehittämisen polku

Seuraava Askel -oppaaseen on koottu neljän askeleen

yrityksen kehittämisen polku, jonka tarkoituksena on auttaa

yritystä selviytymään koronan tuomista haasteista liiketoiminnassa.

Suosittelemme etenemään askel kerrallaan ja yritys voi itse

arvioida miltä askeleelta on tässä hetkessä hyvä lähteä liikkeelle.

YLEINEN YRITYKSEN KEHITTÄMISEN POLKU
1. ASKEL

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien

raha-asioiden järjestelyt

2. ASKEL

Suunnitelma uuden
kassavirran saamiseksi

3. ASKEL

Kehittäminen

kansallisella ja EU-tuella

4. ASKEL

Suuremmat kehittämishankkeet

EU-tuella

1. ASKEL

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien talousasioiden järjestelyt

Ensimmäisessä vaiheessa on syytä vetää syvään henkeä ja tarkastella mikä on tilanne tässä hetkessä. Kartoitetaan yrityksen menot ja tulot ja sovelletaan toimintaa siten, että kokonaisuus saadaan optimoitua ja kulurakenne järkeväksi.

ENSIMMÄISEN ASKELEEN MUISTILISTA

Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen on hyvä käydä ainakin seuraavat kohdat läpi:

 1. Piirrä kokonaiskuva nykytilanteesta paperille.
  Hahmota mitä toimintoja teet, keiden kanssa sinulla on sopimuksia.
  Mistä rahaa tulee ja mihin rahaa menee.

 2. Tulevan ja menevän rahan tasapaino.
  Käy läpi kaikki kulut ja pyri eroon sellaisista, jotka eivät tuo lisää liikevaihtoa
  tai säästä kuluja lyhyellä aikajänteellä. Karsi kaikki turha pois.

 3. Laadi uusi kassaennuste ja/tai päivitä budjetti tilanteeseen vastaavaksi.

 4. Realisoi varastoja ja mahdollisesti tarpeetonta käyttöomaisuutta. Huomio myös miinuskatteelliset realisoinnit.  Varmistu kuitenkin, ettet syö omia pääomia, tai ainakin teet sen tietoisesti.

 5. Järjestele lainat ja sovi maksuajoista.                                        

 6. Hyödynnä apuna tilitoimistoa, talousapua, talousneuvontaa, yrittäjäjärjestön asiantuntijoita, pankin osaajia ja muita asiantuntijoita.  Apua nykytilan kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman tekemiseen saat elinkeinoyhtiöiden asiantuntijoilta sekä ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

 
TUKEA ENSIMMÄISEEN ASKELEESEEN 

OTA YHTEYTTÄ KUNTASI ELINKEINONEUVONTAAN

Kunnat tarjoavat maksutonta yritysneuvontaa, jonka kautta saat selkeytettyä ajatuksiasi ja saat työvälineitä kassavirtojen hallintaan.

 

PROAGRIAN NEUVONTAPALVELU

ProAgria Lappi tarjoaa Maaseuturahasto -hankkeen kautta myös maakunnallisesti maksutonta neuvontapalvelut. Ota yhteyttä Johannes Vallivaara 040 684 5741 / johannes.vallivaara (at) proagria.fi mikäli tarvitset apua tilannekuvan kirkastamiseen ja välineitä tulevien kassavirtojen ennustamiseen.

OTA YHTEYTTÄ PANKKIIN TAI RAHOITTAJAAN
 

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä
ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin
yrityksen rahoittajiin.


Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin
koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla
toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

 

FINNVERALTA VOIT SAADA TAKAUKSIA JA LYHENNYSVAPAITA

 

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät. 

Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. 

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

HELPOTUSTA YRITYKSEN VEROASIOIHIN

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voit hakea Verohallinnosta lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen johdosta ja alv-ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä.

 

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

TYEL- JA YEL -MAKSUAIKOJEN PIDENNYS

Sosiaali- ja terveysministeriö teki 19.3.2020 päätöksen, jolla työeläkeyhtiöille annettiin mahdollisuus pidentää työnantajien ja yrittäjien pyynnöstä työeläkemaksujen ja yrittäjän eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa kolmeen kuukauteen.

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISKARTOITUS

ELY-keskus tarjoaa ilmaisen kehittämiskartoituspalvelun. Kartoituskysymyksiin vastaaminen antaa hyvät lähtötiedot yrityksen kehittämistarpeista sekä yritykselle itselleen että ELY-keskuksen asiantuntijalle. ELY-keskuksen asiantuntijat tutustuvat verkossa tekemääsi kartoitukseen ja auttavat yritystäsi eteenpäin oikeiden kehittämispalveluiden pariin.

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta


 

ELY-KESKUKSEN ANALYYSI-PALVELU

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Palvelu sopii myös yksityisille elinkeinonharjoittajille, eikä toimialarajoituksia ole.

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISEN KONSULTOINTIPALVELUT

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille.

    

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta