Kehittämisen polku

Seuraava Askel -oppaaseen on koottu neljän askeleen

yrityksen kehittämisen polku, jonka tarkoituksena on auttaa

yritystä selviytymään koronan tuomista haasteista liiketoiminnassa.

Suosittelemme etenemään askel kerrallaan ja yritys voi itse

arvioida miltä askeleelta on tässä hetkessä hyvä lähteä liikkeelle.

YLEINEN YRITYKSEN KEHITTÄMISEN POLKU
1. ASKEL

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien

raha-asioiden järjestelyt

2. ASKEL

Suunnitelma uuden
kassavirran saamiseksi

3. ASKEL

Kehittäminen

kansallisella ja EU-tuella

4. ASKEL

Suuremmat kehittämishankkeet

EU-tuella

3. ASKEL

Kehittäminen kansallisella ja EU -tuella

Kolmannessa vaiheessa on aika hankkia rahoitusta kehittämisen tueksi.
Olemme koonneet yhteen tietoa kansallisista ja EU-tuista.

KOLMANNEN ASKELEEN MUISTILISTA

1. Tarkastele kehittämisen suunnitelmaa, mitä toimenpiteitä on syytä tehdä?

2. Suunnittele ja pohdi minkälaista apua tarvitset kehittämisessä jotta pääset parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

3. Selaa ja kartoita saatavilla olevia rahoitus- ja tukimuotoja. Tutustu ehtoihin ja kriteereihin.

4. Ota yhteyttä rahoituksen ja rahoitushaun asiantuntijaan.

5. Tee hankesuunnitelma ja mikäli mahdollista kysy vinkkejä rahoittajalta ennen hakua.

6. Hae tukea sekä varmista omavastuuosuus.

7. Kehityshankkeen toteuttaminen. Muista tarkastella hakemuksessa olleita tavoitteita, jotta vältytään raportointivaiheen epäselvyyksiltä ja ylimääräisiltä selvityksiltä.

8. Raportoi hankkeesta ja hoida tuen maksatus kunkin tukimuodon kriteerien mukaan.

9. Jatka kehittämistä ja tarkastele seuraavia mahdollisia tuen muotoja. 

Mikäli yrityksesi harkitsee rahoitusvaihtoehtojen hyödyntämistä,
on hyvä aloittaa tarkastelemalla mm. näitä tekijöitä:

  • Tarvittavan rahoituksen käyttötarkoitus ja määrä.

  • Oman yrityksen koko ja muut oikean rahoituslähteen valintaan vaikuttavat tekijät.

  • Yrityksen taloustilanteen sopivuus rahoituksen välittäjien omiin kriteereihin.

  • Mikäli olet hakemassa lainatakuuta, voiko oma pankkisi myöntää mainittuja rahoituksia (ei kuitenkaan ehdoton edellytys).

  • Mikäli olet hakemassa pääomarahoitusta, miten uuden omistajan mukaantulo yritykseen vaikuttaa sen operatiiviseen toimintaan.

SAATAVILLA OLEVAT TUET

Olemme keränneet kokoelman saatavilla olevista kansallisista ja kansainvälisistä (EU) rahoitus- ja tukimuodoista, joiden avulla voit kehittää liiketoimintaa ja selviytyä korona tuomasta uudesta tilanteesta.

KANSALLISET RAHOITUKSET JA TUET

Suomessa pääasiallisia liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen rahoittajia ovat Business Finland ja ELY-keskukset. Yrittäjien lainapalveluita tarjoavat liikepankit yksin tai yhdessä Finnveran kanssa. Lisäksi tukea ja apua koronakriisistä selviytymiseen tarjoavat muun muassa verohallinto, yleinen kustannustuki ja TES.

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -sivulta

EU:N LAINA- JA PÄÄOMATUET

Euroopan Investointipankki -ryhmä on käynnistänyt useita toimenpiteitä
koronakriisin taloudellisten seurausten torjumiseksi yrityksissä, tarjoamalla erilaisia tuki-instrumentteja.

Käytössä on useita erilaisille yrityksille ja erilaisiin toimenpiteisiin tarkoitettuja lainatakuu- ja pääomajärjestelyvaihtoehtoja, joista osa on luotu jo aiemmin olemassa olleiden instrumenttien pohjalle.

 

LUE LISÄÄ EU:n LAINA- JA PÄÄOMATUET -sivulta

EU:N TUET

EU:n unioni tarjoaa monenlaisia rahoitus- ja tukimuotoja yksittäisille yrityksille sekä yritysten ja niiden sidosryhmien muodostamille konsortioille toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä toiminnan skaalaamiseen. 

LUE LISÄÄ EU-TUET -sivulta

 

LISÄÄ INFOA

LUE LISÄÄ Mistä on kyse -sivulta.

LUE LISÄÄ Usein kysytyt kysymykset.