Usein kysytyt

kysymykset

Olemme keränneet tänne usein kysyttyjä kysymyksiä erityisesti
EU-rahoituksiin ja niiden hakemiseen liittyen.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Miten EU vastaa koronakriisiin?
 

Euroopan Unioni toimeenpanee koronakriisistä elpymiseen tähtääviä toimenpiteitä mm.  Next Generation EU - rahoituskehyksen sekä Euroopan Investointipankki - ryhmään kuuluvan Euroopan Investointirahaston kautta yrityksille kanavoitavien rahoitusjärjestelyjen kautta. Uudella ohjelmakaudella 2021 - 2017 kaikki pk-yrityksille suunnatut laina- ja pääomarahoitusinstrumentit kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi InvestEU - ohjelman alle.

 

Next Generation rahoituskehyksen laajin osa-alue kulkee meillä nimellä Suomen kestävän kasvun ohjelma, ja sen tarjoama rahoitus on kohdistettu vuosille 2021 - 2023. Lisäksi kehyksen alla toimii kuusi muuta kokonaisuutta joita hallinnoidaan joko kansallisestit tai EU:n toimesta.

 

Euroopan Investointipankki - ryhmä on käynnistänyt useita toimenpiteitä koronakriisin taloudellisten seurausten torjumiseksi yrityksissä mm. erilaisten lainatakaus- ja pääomarahoitusinstrumenttien avulla.

Käytössä on useita erilaisille yrityksille ja erilaisiin toimenpiteisiin tarkoitettuja lainatakaus- ja pääomajärjestelyvaihtoehtoja, joista osa on luoto jo aiemmin olemassa olleiden instrumenttien pohjalle.

 

Mitä tarkoittaa EU:n lainatakaus ja kenelle niitä voidaan myöntää?
 

Lainatakaus tarkoittaa sitä, että valitut rahoituslaitokset voivat myöntää yrityksille lainaa, jonka takauksista 50 – 80% tulee julkisesta lähteestä. Loput takaukset yrityksen on järjestettävä itse, mutta myös niihin on tarjolla mm. Business Finlandin tarjoamaa tukea. Lainatakauksia voidaan myöntää pk-yrityksille, midcap-yrityksille, sosiaalisille yrityksille ja myös suuryrityksille.

Mitä tarkoittaa välittäjäorganisaatio?


Lainatakaukset sekä pääoma- ja riskirahoitus kanavoidaan yrityksille valittujen välittäjäorganisaatioiden kautta. Välittäjäorganisaationa voi toimia vaikka suomalainen pankki tai yksityinen sijoitusrahasto. 

Linkki Suomen välittäjäorganisaatioihin

Mistä lainatakauksia haetaan?
 

Lainatakauksia välittävät Suomessa nimetyt kotimaiset pankit ja vakuutusyhtiöt, sekä FINNVERA osana omaa rahoitustuotetarjontaansa. Lainatakauksien osalta löytyy vaihtoehtoja alkaen 25000 euron mikrolainoista aina laajojen teollisiin investointeihin tarkoitettujen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseen.

Lista Suomessa lainatakauksia välittävistä rahoituslaitoksista löytyy täältä:

 

Kuinka löytää oikean pääomarahoituslähteen?
 

Pääoma- ja riskirahoitusta Suomessa välittävät organisaatiot ja heidän kohdetoimialansa löytyvät täältä

 

Mihin kustannuksiin lainarahoitusta voidaan käyttää?
 

Yleisesti rahoituksen käyttökohteita ovat yrityksen kehitystoimenpiteet ja investoinnit, mutta väliaikaset covid-19 helpotukset mahdollistavat lainansaannin myös käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi.

 

Kuinka pääomarahoitusprosessi etenee?
 

Pääomarahoitusta välittävät organisaatiot toimivat omien sijoitusperiaatteidensa mukaisesti ja heillä saattaa olla erilaisia dokumentaatio- ja taustaselvitysvaatimuksia, joiden mukaisesti rahoitusprosessi etenee.  

 

Mitä perusedellytyksiä yrityksen tulee täyttää, että lainatakuurahoitusta voidaan myöntää? 

Yleisesti yritystä ja sen vastuuhenkilöitä koskevat samat luotonmyöntämisvaatimukset kuin normaaleissakin olosuhteissa. Covid-19 helpotusten myötä on voimassa vaatimus, että yrityksen olisi tullut täyttää normaalit lainansaantiehdot ennen kriisin alkamista.

Mitä asioita on syytä tarkastella ennen rahoitusvaihtoehtojen hyödyntämistä?

Mikäli yrityksesi harkitsee mainittujen rahoitusvaihtoehtojen hyödyntämistä,
on hyvä aloittaa tarkastelemalla mm. näitä tekijöitä:

  • Tarvittavan rahoituksen käyttötarkoitus ja määrä.

  • Oman yrityksen koko ja muut oikean rahoituslähteen valintaan vaikuttavat tekijät.

  • Yrityksen taloustilanteen sopivuus rahoituksen välittäjien omiin kriteereihin.

  • Mikäli olet hakemassa lainatakuuta, voiko oma pankkisi myöntää mainittuja rahoituksia (ei kuitenkaan ehdoton edellytys).

  • Mikäli olet hakemassa pääomarahoitusta, kuinka uuden omistajan mukaantulo yritykseen vaikuttaa sen operatiiviseen toimintaan.  

  • Riskien kartoittaminen: Yrittäjyyteen kuuluu aina riski. Liikeideasi ansaitsee realistisen riskianalyysin ja suunnitelman niiden hallitsemiseksi. Rahoittaja ei kavahda sitä, että yrittäjä tunnistaa toimintaansa liittyvät riskit. Älä myöskään unohda mahdollisuuksia.

Voiko uuden yrityksen käynnistämiseen saada rahoitusta? 
 

Joissain tapauksissa kyllä. Pääomarahoitus voi kohdistua yrityksen toiminnan käynnistämiseen.

Kuinka pääomarahoitus vaikuttaa yrityksen omistussuhteisiin? 
 

Tämä riippuu rahoituksen välittäjästä ja EIR:n kyseisen rahoitusinstrumentin säännöistä. Sijoitus voi kohdistua noin 20 – 50 % omistusosuuteen yhtiöstä.

Linkkejä eri rahoitusinstrumenttien usein kysyttyihin kysymyksiin (sivut englanniksi):

 

COSME Guarantees 

InnovFIN Guarantees

InnovFIN Equity

EFSI