Kehittämisen polku

Seuraava Askel -oppaaseen on koottu neljän askeleen

yrityksen kehittämisen polku, jonka tarkoituksena on auttaa

yritystä selviytymään koronan tuomista haasteista liiketoiminnassa.

Suosittelemme etenemään askel kerrallaan ja yritys voi itse

arvioida miltä askeleelta on tässä hetkessä hyvä lähteä liikkeelle.

YLEINEN YRITYKSEN KEHITTÄMISEN POLKU
1. ASKEL

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien

raha-asioiden järjestelyt

2. ASKEL

Suunnitelma uuden
kassavirran saamiseksi

3. ASKEL

Kehittäminen

kansallisella ja EU-tuella

4. ASKEL

Suuremmat kehittämishankkeet

EU-tuella

4. ASKEL

Pidemmän tähtäimen EU-rahoitteiset kehittämishankkeet

EU:n unioni tarjoaa monenlaisia rahoitus- ja tukimuotoja yksittäisille yrityksille sekä yritysten ja niiden sidosryhmien muodostamille konsortioille toiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä toiminnan skaalaamiseen. 

Tulemme listaamaan näille sivuille myös

pidemmän tähtäimen kehitysrahoitusmahdollisuuksia.

EU-tukirahaa kanavoidaan pidemmän tähtäimen kehityshankkeille sekä kansallisten organisaatioiden kautta että suoraan EU-tasolta.

 

Kansallisesti haettavia rahoituksia tulee vuoden 2021 aikana tarjolle mm. Next Generation kokonaisuuteen kuuluvan REACT-EU-välineen kautta, joka ohjaa lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan, sekä Maaseudun kehittämisrahoituksen elvytysvaroista.


EU-tasolta haettavia pk-sektorin kehityshankkeita rahoitetaan tulevalla ohjelmakaudella 2021 - 2027 mm. Horisontti Eurooppa – ohjelmakokonaisuuden kautta.

PK-yrityksille suunnattuja rahoitusmahdollisuuksia tulee tarjolle EIC – Accelerator ohjelman kautta (vastaava kuin SME – Instrument päättyvällä ohjelmakaudella).

Lopullista ohjelma-asiakirjaa ei ole vielä saatavilla, mutta rahoitusfokus säilyy samana, eli markkinalähtöisten pilotointi ja kaupallistamistoimien rahoituksessa.