Kehittämisen polku

Seuraava Askel -oppaaseen on koottu neljän askeleen

yrityksen kehittämisen polku, jonka tarkoituksena on auttaa

yritystä selviytymään koronan tuomista haasteista liiketoiminnassa.

Suosittelemme etenemään askel kerrallaan ja yritys voi itse

arvioida miltä askeleelta on tässä hetkessä hyvä lähteä liikkeelle.

YLEINEN YRITYKSEN KEHITTÄMISEN POLKU

Nykytilan ymmärtäminen ja akuuttien

raha-asioiden järjestelyt

Suunnitelma uuden
kassavirran saamiseksi

Kehittäminen

kansallisella ja EU-tuella

Suuremmat kehittämishankkeet

EU-tuella

2. ASKEL

Suunnitelma uuden kassavirran saamiseksi

Toisessa vaiheessa laaditaan suunnitelma siitä, miten tuotetaan uutta ja korvaavaa liikevaihtoa. Hyödynnetään asiantuntijuutta siinä miten päästään kriisitilanteesta uuteen taloudellisesti elinkelpoiseen toimintamalliin

TOISEN ASKELEEN MUISTILISTA:
 

Toisessa vaiheessa on hyvä tehdä suunnitelma liiketoiminnan uudelleensuuntaamisesta.
On hyvä pystyä vastaamaan ainakin näihin kahteen kysymykseen


1. Listaa asioita joista voidaan saada uutta korvaavaa kassavirtaa? 

2. Listaa asiakkaat ja heidän tarpeensa. Mitä uutta arvoa voit tuottaa heille?

                                      ​

3. Tee suunnitelma siitä, miten oma tase laitetaan tuottamaan?

TUKEA TOISEEN ASKELEESEEN

 

PROAGRIAN NEUVONTAPALVELU

ProAgria Lappi tarjoaa Maaseuturahasto -hankkeen kautta myös maakunnallisesti maksutonta neuvontapalvelut. Ota yhteyttä Johannes Vallivaara 040 684 5741 / johannes.vallivaara (at) proagria.fi mikäli tarvitset apua tilannekuvan kirkastamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

ELY-KESKUKSEN ANALYYSI-PALVELU

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Palvelu sopii myös yksityisille elinkeinonharjoittajille, eikä toimialarajoituksia ole.

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISEN KONSULTOINTIPALVELUT

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille.

    

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

BUSINESS FINLANDIN INNOVAATIOSETELI

 

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

 

Yrityksen rahoitusjärjestluihin on saatavilla erilaisia tukimuotoja kansallisella ja EU-tasolla. Tässä on listattuna tään hetken saatavilla olevia tukimuotoja.

 

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

MAASEUDUN YRITYSTEN JA MAATALOUDEN VÄLIAIKAINEN
TUKI KORONAVIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIIN TALOUSVAIKEUKSIIN

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

 

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. 

 

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

 

TESIN VAKAUTUSRAHOITUSTA

 

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on käynnistänyt rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman piirissä ovat osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.

 

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta

TESIN VENTURE BRIDGE -SILTARAHOITUSOHJELMA

Tesi sijoittaa Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayrityksiin, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta. 

LUE LISÄÄ TUKIMUODOT -alasivulta