Tukimuodot

Olemme keränneet kokoelman kansallisia ja EU-tason rahoitusmuotoja

koronasta selviytymisen ja yritystoiminnan kehittämisen tueksi.

 

Tukea on saatavilla muun muassa asiantuntijapalveluihin,

tutkimukseen ja kehittämiseen sekä kasvuun ja kassavirran varmistamiseen. Lisäksi pk-yritykset voivat hyödyntää EU-rahoitusta pitkä tähtäimen kehityshankkeissaan yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Hankerahoitusta kanavoidaan projekteille sekä kansallisesti että EU-tasolta.

KANSALLISET TUET

Kansallisia tukia ja rahoituksia on saatavilla PK-yrityksille pääsääntöisesti yritystoiminnan kehittämisen ja investointien hankkimisen tueksi. Business Finland ja ELY-keskusten kautta on haettavissa erilaisia instrumentteja asiantuntija-avusta,

kehittämis- ja investointitukiin sekä kehittämislainoihin.

Lisäksi Valtionkonttorin kautta on haettavissa kustannustukea.

 

Löydät saatavilla olevat mahdollisuudet alta.


 

KEHITTÄMINEN

BUSINESS FINLANDIN NORMAALI TUTKIMUS- JA KEHITYSRAHOITUS

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa. 

KENELLE?

Business Finland rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kykyä ja halua kasvaa vientimarkkinoille sekä midcap-yritysten haastavia ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka johtavat kansainväliseen kasvuun.

MITÄ?

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

LUE LISÄÄ

PK- ja midcap -yritykset

Suuret yritykset

BUSINESS FINLANDIN INNOVAATIOSETELI

 

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

 

LUE LISÄÄ

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/

 

ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISKARTOITUS

ELY-keskus tarjoaa ilmaisen kehittämiskartoituspalvelun. Kartoituskysymyksiin vastaaminen antaa hyvät lähtötiedot yrityksen kehittämistarpeista sekä yritykselle itselleen että ELY-keskuksen asiantuntijalle. ELY-keskuksen asiantuntijat tutustuvat verkossa tekemääsi kartoitukseen ja auttavat yritystäsi eteenpäin oikeiden kehittämispalveluiden pariin. Kartoituksen vastaamiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa – mitä tarkempi kuva on lähtötilanteesta sitä enemmän säästyy aikaa jatkossa ja sitä paremmin yritykselle löytyy oikeat ja sopivat palvelut.

Kehittämiskartoitus tehdään Oma Yritys-Suomi -palvelussa. Kartoituksesta pääsee täyttämään joko kirjautumalla palveluun tai ilman kirjautumista etusivulta. Huomaa, että jos haluat tallentaa keskeneräisen kartoituksen ja jatkaa sen täyttöä myöhemmin esimerkiksi toisella koneella tai selaimella, onnistuu se vain kirjautuneena. Jos aloitat kartoituksen täytön ilman kirjautumista, ja haluat kirjautua välissä, on täyttö aloitettava uudestaan.

 

Aloita kyselyyn vastaaminen osoitteessa oma.yrityssuomi.fi

 

ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISEN RAHOITUS

 

ELY-keskus voi osallistua myös yrityksen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti, ja rahoituksen saamiselle on eri rahoitusmuodoissa erilaisia edellytyksiä, jotka hakijan ja hankkeen on täytettävä. ELY-keskuksen asiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta.

 

LUE LISÄÄ  https://www.ely-keskus.fi/rahoitus1

ASIANTUNTIJAPALVELUT

ELY KESKUKSEN ANALYYSI-PALVELU

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Palvelu sopii myös yksityisille elinkeinonharjoittajille, eikä toimialarajoituksia ole.
Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää.

LUE LISÄÄ https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/analyysi

 

ELY-KESKUKSEN KEHITTÄMISEN KONSULTOINTIPALVELUT
 

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Palvelu sopii myös yksityisille elinkeinonharjoittajille, eikä toimialarajoituksia ole.

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen nykytila on arvioitu esimerkiksi Analyysi-palvelussa. Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voit hakea konsultointipalvelua ilman Analyysi-palvelua. Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin kehittämään yritystäsi. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Konsultointipalvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen

LUE LISÄÄ https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi 

KUSTANNUSTUKI

Valtiokonttori on avannut  yritysten määräaikaisen kustannustuen sähköisen hakupalvelun 21.12.2020 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia kesä—lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailukausi on 1.1.–29.2.2020.

 

Tukea saadakseen sitä ei tarvitse kiirehtiä hakemaan heti hakuajan alkaessa. Tuesta säädetään laissa, joten kaikki yritykset, jotka täyttävät tuen saamisen edellytykset ja hakevat sitä hakuaikana, tulevat tukea saamaan. Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 26.2.2021 asti.

 

LUE LISÄÄ Valtionkonttorin sivuilta
 

 

LAINAT JA TAKAUKSET

FINNVERAlta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät. 

Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta. Finnvera voi myöntää 80 prosentin takauksen pankin myöntämälle luotolle, jos yritys on merkitty kaupparekisteriin. Finnveran takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille ja esim. freelancereille ja muille, jotka työskentelevät suoraan verokortilla.

Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla.

Finnvera takaa velkarahoittajien myöntämiä lainoja ja näin turvaa pk-yritysten lisääntyneitä rahoitustarpeita ensisijaisesti kolmella tavalla.

  1. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

  2. Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

  3. Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnvera-takauksessa on otettu käyttöön ns. fast track -menettely, joka koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa, jossa Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin ja jossa vakuusvaatimuksesta on luovuttu. Fast track -kriteerit täyttävät Finnvera-takaukset käsitellään nopeutetulla menettelyllä ja asiakkaalta edellytetään, että takauksesta on sovittu pankin kanssa.

 

Finnveran takausosuus voi olla jopa 90 prosenttia, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää. Jatkossakin Finnveran takausosuus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta jopa 90 prosentin takaus voidaan myöntää pankin myöntämien velkakirjaluottojen takaamiseen, jos pk-yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Finnveran on toimitettava tiedot kaikista 90 prosentin takauksen saaneista yrityksistä EU:n komissiolle, joka julkaisee yritysten tiedot sivustollaan. Käytettäessä 90 %:n takausastetta valtiontukimuotona on aina korona-tuki.

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua.

 

LUE LISÄÄ täältä.

BUSINESS FINLANDIN TILAPÄINEN TKI-LAINA HÄIRIÖTILANTEISIIN

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen. 

LUE LISÄÄ täältä

MAASEUDUN YRITYSTEN VÄLIAIKAINEN TUKI

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

 

LUE LISÄÄ Ruokaviraston verkkosivuilta

PÄÄOMARAHOITUS

Tesin Venture Bridge -siltarahoitusohjelma

Tesi sijoittaa Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayrityksiin, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta. Sijoitukset tehdään yhdessä ja samoin ehdoin ammattimaisten venture capital -sijoittajien kanssa. Sijoitukset toteutetaan vaihtovelkakirjalainana, joka konvertoidaan yhtiön osakkeiksi seuraavan sijoituskierroksen yhteydessä. Näin sijoitukset saadaan toteutettua osakesijoituksia nopeammassa aikataulussa. Tesin sijoitukset ohjelmasta ovat kooltaan 0,25 – 2 miljoonaa euroa, ja tämän lisäksi yksityiset sijoittajat sijoittavat kohdeyritykseen ainakin saman verran pääomaa. Venture Bridge -ohjelma käynnistetään 17.6.2020. Tesi julkaisee siihen mennessä tarkemmat tiedot ohjelmasta verkkosivuillaan.

Venture Bridge -ohjelma täydentää koronatilanteessa Tesin suoraa venture capital -sijoitustoimintaa, ja sen kautta Tesin sijoitusfokus laajenee tilapäisesti normaalia varhaisempaan vaiheeseen. Venture Bridge -ohjelman lisäksi Tesi kasvattaa volyymiaan suuremmissa, myöhemmän vaiheen venture capital -kierroksissa muun muassa Euroopan investointipankin ja Tesin yhteistä ESIR-sijoitusohjelmaa hyödyntäen.

 

LUE LISÄÄ Tesin sivuilla

Hae Tesin vakautusrahoitusta 

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesillä on rahoitusohjelma koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman piirissä ovat osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.

Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Väliaikaisesta ohjelmasta tehdyt sijoitukset tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten maksuvalmiuskriisiin. 

LUE LISÄÄ Tesin sivuilta


 

VERO

Helpotusta yrityksen veroasioihin

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voit hakea Verohallinnosta lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen johdosta ja alv-ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä.

Jos yritykselläsi on maksuvaikeuksia, voit veroille hakea maksujärjestelyä uusin helpotetuin ehdoin. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta Verohallinnon OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

LUE LISÄÄ Verohallinnon verkkosivuilta